The Female Pelvis

T H E  F E M A L E  P E L V I S

Zondag 22 september 2019 14:00-17:00

[for English scroll down]

Het vrouwelijke bekken en de bekkenbodem zijn een ondergewaardeerd gebied in de anatomie. Het is niet alleen belangrijk voor je seksualiteit, maar ook cruciaal voor het functioneren van je gehele lichaam. De bekkenbodem is een complexe groep spieren die je organen ondersteunen. Je levensstijl, trauma en geboorte van kinderen hebben  invloed op je perineum en de bekkenbodemspieren.

Ontdek door middel van anatomie, yoga, ademhaling en visualisatie jouw bekkengebied en leer welke oefeningen je kunt doen om helemaal in je bekken te zijn en vanuit hier te gaan creëren. De juiste manier van je bekkenbodem krachtig maken geeft je de basis in elke beweging in je lichaam. Dit is het echte ‘core’ werk.

Veel voorkomende klachten gerelateerd aan het bekkengebied zijn:

– Pijn in het bekkengebied
– Incontinentie
– Problemen met de onderrug, heupen en liezen
– Hoge drang met urineren (urge incontinentie)
– Pijn bij seks of gebruik van tampons
– Verzakte organen
– Verandering van je bekkenbodem door zwangerschap en geboorte

Met behulp van yoga oefeningen, meditatie, ademhaling en visualisatie gaan we met de bekkenbodem en het bekkengebied werken. Je gaat leren waar de bekkenbodem zit, de verschillende lagen van de bekkenbodem en hoe deze samenwerkt met omliggende spieren. We bespreken mogelijke klachten, het verschil tussen een overspannen en een te losse bekkenbodem en je krijgt tools om te leren de bekkenbodem te ontspannen en oefeningen om deze krachtiger te maken. Na afloop krijg je een handout met uitgebreide informatie om er ook thuis mee aan de slag te gaan!

Breng je vrienden met je mee naar deze workshop om te leren hoe je het het vrouwelijke bekkengebied krachtig, flexibel en stabiel maakt en houdt. Het bekken is de basis in het welzijn en de gezondheid van een mens!

Kosten
€ 35,00 per persoon per workshop, inclusief thee en hand out.
Maximaal 10 deelnemers.
Ben je member (10-rittenkaart/maandkaart) bij Samudra Yoga & More dan krijg je 20% korting. Stuur mij een mailtje (steffi@yogametsteffi.nl) dan krijg je een speciale betaallink.

Workshopadres
Samudra Yoga & More, Korte Poten 59, 2511EC Den Haag
Boven ‘The Natural Health Company’, een supplementen winkeltje

Aanmelden
Om je aan te melden voor de workshop kun je hieronder klikken op BOEKEN en kun je online betalen met IDEAL. Volledige betaling is nodig om je plek te reserveren. Je registratie is bevestigd wanneer de betaling compleet is.

Annulering
Bij annulering door de deelnemer binnen 7 dagen voor de workshop geen restitutie, je mag wel iemand anders de workshop laten volgen.

Bij annulering door de studio 100% restitutie of indien mogelijk doorschuiven naar een nieuwe datum, dit gaat in overleg met jou.

The female Pelvis

The female pelvis and pelvic floor are an undervalued area in the anatomy. It is not only important for your sexuality, but also crucial for the functioning of your entire body. The pelvic floor is a complex group of muscles that support your organs. Your lifestyle, trauma and birth of children affect your perineum and the pelvic floor muscles.

Discover your pelvic area through anatomy, yoga, breathing and visualization. Learn which exercises you can do to start to live your life from your pelvis. Using and strengthening you pelvic floor in the correct way gives you the basis in every movement in your body. This is the real ‘core’ work.

Common issues related to the pelvic area are:

– Pain in the pelvic area
– Incontinence
– Problems with the lower back, hips and groin
– High urge to urinate (urge incontinence)
– Pain with sex or use of tampons
– Prolapse of organs
– Change of your pelvic floor through pregnancy and birth

With the help of yoga exercises, meditation, breathing and visualization we will work with the pelvic floor and the pelvic area. You will learn where the pelvic floor is located, the different layers of the pelvic floor and how it interacts with surrounding muscles. We’ll discuss possible issues, the difference between an overly tight and a too loose pelvic floor. You’ll get tools to learn to relax the pelvic floor and exercises to make it more powerful. Afterwards you will receive a handout with extensive information to continue these exercises at home!

Bring your friends with you to this workshop to learn how to make and keep the female pelvic area powerful, flexible and stable. The pelvis is the basis in the well-being and health of a human being!

Cost
€ 35.00 per person per workshop, including tea and hand out. Are you a member at Samudra, you get 20% discount send me an email (steffi@yogametsteffi.nl).

Workshop address
Samudra Yoga & More, Korte Poten 59, 2511EC The Hague
Above ‘The Natural Health Company’, a supplements shop.

Booking
To book your spot, click on the “Klik hier om te boeken” banner above and pay online through IDEAL. Your booking is confirmed after succesful payment.

Cancellation
If cancelled within 7 days prior to workshop no refund, it is possible to let someone else take your spot.